Giới thiệu sách tặng của GS. TS. Dương Tấn Nhựt cho Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

05 tháng 05, 2022

Đây là sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công bố những đóng góp quan trọng của GS.TS. Dương Tấn Nhựt, TS. Hoàng Thanh Tùng và các cộng sự cho ngành Sinh học – Nông nghiệp Việt Nam bằng kết quả nghiên cứu xuất sắc mang tầm quốc tế, góp phần xác lập một trường phái nghiên cứu có tầm ảnh hưởng cao trong địa hạt nuôi cấy mô thực vật nói riêng và lĩnh vực công nghệ sinh học nói chung.

Trường Đại học Đà Lạt tham gia Ngày hội Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất

19 tháng 04, 2022

Ngày hội Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

31 tháng 03, 2022

Cuộc thi nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho sinh viên.

Thông báo kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 - cấp Quốc gia

22 tháng 11, 2021

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Clip Giới thiệu về Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

07 tháng 11, 2021

Thư viện Trường Đại học Đà Lạt quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top