Trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề

19 tháng 04, 2017

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, nhằm tôn vinh giá trị của sách, quảng bá cho văn hóa đọc và thực hiện kế hoạch số 822/KH- ĐHĐL v/v thực hiện Quyết định số 1501/QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng CM, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015-2010",  Thư viện Đại học Đà Lạt tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống”.

Giới thiệu Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam

08 tháng 12, 2016

VOER là Thư viện học liệu mở online của Việt Nam, được thực hiện bởi Chương trình Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam  Foundation), với mục tiêu xây dựng kho tài nguyên giáo dục mở cho người Việt sử dụng và truy nhập miễn phí nguồn tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, cũng như phục vụ cho toàn xã hội. Địa chỉ truy cập: http://voer.edu.vn

Thông báo phục vụ mùa thi 11/2016

10 tháng 11, 2016

Để đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên trong mùa thi, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ ngoài giờ từ 26/11/2016 đến 31/12/2016  

Thư mời tham dự hội sách mùa khai trường

06 tháng 10, 2016

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên, Thư viện trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Nhà sách Fahasa tổ chức Hội sách mùa khai trường 2016 (với giá bán ưu đãi)
« | 1 | 2 | »
Top