Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Biển Việt Nam và các mối giao thương biển" của tác giả Nguyễn Văn Kim

16 tháng 09, 2019

Trong những năm qua, với chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu về biển đảo, các mối quan hệ hải thương, bang giao trên biển..., một số nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang được Trung tâm Biển và Hải đảo triển khai trong quan hệ hợp tác với các địa phương, cơ quan khoa học trong nước và một số trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế. Cuốn sách Biển Việt Nam và các mối giao thương biển là một trong những kết quả nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Thương mại Châu Á (GACS), Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên"

09 tháng 09, 2019

Cuốn sách Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên là kết quả nghiên cứu của TS Lê Anh Vũ cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Giá trị nhân văn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

04 tháng 09, 2019

Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của nhân loại, trước lúc đi xa, đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô giá, đó là bản Di chúc của Người - một văn kiện lịch sử độc đáo, đúc kết những tinh hoa đạo đức, những quan điểm và tư tưởng cốt yếu thấm đẫm tính nhân văn, làm nền tảng phương hướng phát triển lâu dài cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay và mai sau.

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024, công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục

26 tháng 08, 2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Đà Lạt trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024, công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top