Giới thiệu các CSDL dùng thử

06 tháng 07, 2017

Nhiều chủ đề chính về kinh tế, phát triển, nông nghiệp và thực phẩm, việc làm, năng lượng, môi trường, tài chính và đầu tư, quản trị, thương mại, thuế,…

Sự kiện sách giảm giá 50 - 70%

15 tháng 05, 2017

Công ty CP C&C tổ chức sự kiện sách giảm giá tại Thư viện trường Đại học Đà Lạt. Chương trình bao gồm bán sách giảm giá từ 50 – 70% các loại sách.

Trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống”

24 tháng 04, 2017

Thư viện đã tổ chức trưng bày 600 đầu sách, với 800 bản sách bao gồm các chủ đề: giáo dục lý tưởng cách mạng (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh), chủ quyền biển đảo; đặc biệt là mảng sách về chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên.  Bên cạnh đó, Thư viện còn giới thiệu danh mục các tài liệu in và bài trích tạp chí liên quan để bạn đọc tiện tham khảo.
« | 1 | 2 | 3 | »
Top