Sự kiện sách đồng giá và giảm giá

03 tháng 04, 2017

Nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách đến học sinh sinh viên, Công ty CP C&C tổ chức sự kiện sách đồng giá và giảm giá tại Thư viện trường Đại học Đà Lạt.
Top