Giới thiệu CSDL Thư viện pháp luật và CSDL MathScinet

22 tháng 08, 2016

Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật Việt Nam, được sự  phê duyệt của Ban Giám hiệu nhà trường, Thư viện đã mua quyền truy cập và khai thác hệ thống pháp luật Việt Nam năm 2016 qua website thuvienphapluat.vn. 
Top