Thông báo phục vụ mùa thi 11/2016

10 tháng 11, 2016

Để đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên trong mùa thi, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ ngoài giờ từ 26/11/2016 đến 31/12/2016  

Câu hỏi thường gặp

06 tháng 04, 2016

Tầng 1: Phòng Tạp chí – Sau đại học (+ Dịch vụ tham khảo); Quầy hướng dẫn Thông tin, Phòng Thư viện điện tử, Phòng Internet Nguyễn Văn Kế, Phòng Nghiệp vụ
Top