Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation

25 tháng 10, 2019

CSDL Thomson Innovation cung cấp hơn 95 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… đặc biệt sáng chế của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.

Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore

25 tháng 10, 2019

CSDL cung cấp truy cập tới hơn 4,5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng...

Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu Springer

25 tháng 10, 2019

Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp.

Giới thiệu Thư viện số Internet Archive

26 tháng 08, 2019

Internet Archive là một thư viện số phi lợi nhuận với sứ mệnh lưu trữ nội dung Web trên Internet đồng thời cung cấp kiến thức cho mọi người dùng trên toàn cầu.

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore

26 tháng 08, 2019

Thư viện điện tử cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu Thomson Innovation

26 tháng 08, 2019

CSDL Thomson Innovation cung cấp hơn 95 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… đặc biệt sáng chế của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.

Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu trực tuyến Sage Journals Online

02 tháng 08, 2019

Cơ sở dữ liệu trực tuyến Sage Journals Online là một trong những bộ cơ sở dữ liệu lớn và mạnh trong lĩnh vực kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật... Hiện tại trường có thể truy cập toàn văn của 784 tạp chí trong cơ sở dự liệu này.
« | 1 | 2 | 3 | »
Top