Quy trình mượn trả tài liệu

07 tháng 06, 2021

Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Quy trình mượn / trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Đà Lạt.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thư viện K44

06 tháng 10, 2020

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Thư viện dành cho sinh viên K44. Thông qua tài liệu Sinh viên có thể hiểu biết về Thư viện và cách khai thác hiệu quả thông tin hiện có tại Thư viện trường.

Câu hỏi thường gặp

06 tháng 04, 2016

Tầng 1: Phòng Tạp chí – Sau đại học (+ Dịch vụ tham khảo); Quầy hướng dẫn Thông tin, Phòng Thư viện điện tử, Phòng Internet Nguyễn Văn Kế, Phòng Nghiệp vụ
Top