Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn

24 tháng 05, 2022

Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xây dựng, nhằm phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác các đầu sách của "Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn", được xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay.

Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu WIPS Global

14 tháng 12, 2021

WIPS là nhà cung cấp dịch vụ thông tin bằng sáng chế trực tuyến trên toàn thế giới. WIPS cung cấp đầy đủ các dịch vụ sở hữu trí tuệ, bao gồm: Bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp...

Thông báo sử dụng Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore

14 tháng 12, 2021

Cơ sở dữ liệu cung cấp truy cập tới hơn 5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng...

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến

01 tháng 09, 2021

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh

01 tháng 09, 2021

Thư viện tập trung cung cấp những tài liệu toàn văn về: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số tác phẩm của các nhà nghiên cứu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gương học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn.

Cơ sở dữ liệu WIPS Global

25 tháng 08, 2021

WIPS là nhà cung cấp dịch vụ thông tin bằng sáng chế trực tuyến trên toàn thế giới. WIPS cung cấp đầy đủ các dịch vụ sở hữu trí tuệ, bao gồm: Bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp...

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu Credo Reference

09 tháng 07, 2021

Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y dược học, kinh tế, ngoại giao, nông - lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật…
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top