CORE là một trong những nền tảng tìm kiếm tích hợp lớn nhất thế giới cung cấp truy cập mở (Open Access) tới hơn 135 triệu bài báo học thuật toàn cầu, bao gồm các kho dữ liệu và các nguồn báo, tạp chí học thuật.

Top