Để đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên trong mùa thi, Phòng tự học Thư viện sẽ mở cửa phục vụ ngoài giờ vào các ngày chủ nhật từ ngày 17/12/2017 đến ngày 13/01/2018

Top