Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Triển khai kế hoạch số 1354/BGDĐT-GDTX ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, Thư viện phối hợp Đoàn Thanh niên trường Đại học Đà Lạt triển khai và phát động Cuộc thi “Trích dẫn sách hay, nhận quà liền tay”.

Internet Archive Scholar, một công cụ tìm kiếm gồm 250 triệu bài báo nghiên cứu. Bộ sưu tập trải dài từ các bản sao số hóa của các tạp chí xuất bản từ thế kỷ 18 đến các kỷ yếu hội nghị hay các ấn phẩm in trước xuất bản mới nhất được thu thập từ internet.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của bạn đọc ngoài trường, kể từ 14/10/2019, Thư viện sẽ có chính sách cho mượn sách về nhà với đối tượng bạn đọc ngoài trường.

Top