RSC Gold là gói dịch vụ truy cập trực tuyến các tạp chí cao cấp của Hiệp hội hóa học Hoàng Gia Anh - Royal Society of Chemistry – Hiệp hội lâu đời nhất thế giới được thành lập từ năm 1841 với sự quy tụ của các nhà khoa học trên hơn 90 quốc gia trên toàn cầu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của bạn đọc ngoài trường, kể từ 14/10/2019, Thư viện sẽ có chính sách cho mượn sách về nhà với đối tượng bạn đọc ngoài trường.

Top